Huisregels

Huisregels Sobeauty

Wij verwelkomen iedereen bij Sobeauty, dit zijn onze huisregels. Zo gaan wij binnen Sobeauty met elkaar om:

24 u policy

Mocht u onverhoopt de afspraak niet na kunnen komen, dient u deze tenminste 24 uur van tevoren te annuleren of te verzetten per e-mail of telefonisch. Indien u zonder tegenbericht, niet op de afspraak verschijnt loopt u het risico om een no show factuur te ontvangen

Betaling

Na afloop van de behandeling dient u het volledige bedrag in de kliniek te voldoen die tijdens het consult is besproken. U kunt bij Sobeauty pinnen of contant betalen. Het is helaas niet mogelijk om met credit card of in termijnen te betalen.

Inschrijven

Als u voor het eerst een afspraak maakt bij Sobeauty, dient u voorafgaand aan de afspraak een medische vragenlijst naar waarheid in te vullen . 

Afspraken en uitlopen

Wij behandelen op afspraak en niet op volgorde van binnenkomst. Het is mogelijk dat spreekuren onverhoopt uitlopen. Sobeauty is niet verantwoordelijk voor eventuele gemaakte kosten ten gevolge van uitloop. U kunt het bij de assistente melden als u de afspraak wenst te verzetten of annuleren.

Beeld en audiomateriaal

U mag niet ongevraagd filmen, fotograferen of geluidsopnamen maken. U dient hiervoor schriftelijk toestemming te vragen per e-mail.

Legitimatie

Ter bescherming van uw persoonsgegevens en om identiteitsfraude te voorkomen, kunnen wij al onze cliënten voorafgaand aan elke afspraak vragen zich te legitimeren bij de assistente.

Te laat

Indien u te laat bent voor uw afspraak geef dit dan zo snel mogelijk telefonisch aan ons door. Wij bekijken samen met u of er nog mogelijkheden zijn om u te behandelen. Helaas kunnen wij u niet garanderen dat de afspraak door kan gaan.

Dieren

Dieren zijn vanwege hygiëne redenen niet toegestaan in Sobeauty.

Kinderen

U dient er rekening mee te houden dat er geen toezicht kan worden gehouden op meegebrachte kinderen. Tevens dienen kinderen geen hinder/overlast te veroorzaken als de arts de behandeling uitvoert.

Leeftijd 18+

Cliënten onder de 18 jaar worden in principe NIET behandeld. Uitzondering wanneer er een duidelijke medische indicatie voor is.  Mocht er behandeld worden dan moet één van de ouders en/of wettelijk voogd aanwezig zijn en mede de behandelingsovereenkomst ondertekenen.

Respect

Wij verwachten dat onze medewerkers met respect worden behandeld, tevens vragen wij om respectvol met andere cliënten om te gaan. Schelden, schreeuwen, dreigementen, beledigende of discriminerende uitlatingen worden binnen Sobeauty niet getolereerd.

Eigendommen en afval

Sobeauty houdt zich niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen. Daarnaast verzoeken wij u vriendelijk uw afval te deponeren in de hiervoor bestemde afvalbakken. 

Klachtenregeling

Ik heb een klacht over mijn zorgaanbieder, wat nu?            Ga met elkaar in gesprek. Lukt dit niet? Neem contact op met Geschillen in de Zorg via klachten@cbkz.nl.

Stroomschema Klachtenregeling Wkkgz 2024

Season Sale

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Free Shipping

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Money Back Guarantee

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Winkelwagen