Behandelovereenkomst

Lees de behandelovereenkomst voor de behandeling!

De arts heeft cliënt uitgebreid voorgelicht over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een behandeling met Botuline Toxine A, Hyaluronzuur, Hyalase, Profhilo, Radiesse en PDO draden. Cliënt is voldoende geïnformeerd over zijn geschiktheid voor een behandeling met aangegeven product en de te verwachten resultaten. De details van de behandeling zijn aan cliënt uitgelegd in duidelijke, begrijpbare termen. De alternatieven van een behandeling met (één van) genoemde producten zijn besproken.

De arts heeft de procedure uitgelegd met betrekking tot het effect, bijwerkingen, keuze van de procedure en de voor- en nadelen in vergelijking met andere methoden. Client zal de door de arts gegeven adviezen voor, tijdens en na de behandeling zorgvuldig opvolgen voor een zo goed mogelijk resultaat. Client begrijpt dat het niet opvolgen van de adviezen het uiteindelijke resultaat kan beïnvloeden.

Arts heeft cliënt geïnformeerd over het mogelijke ongemak en de mogelijke risico’s en complicaties die na elke behandeling, dus ook na een veilige behandeling met Botuline Toxine A, Hyaluronzuur, Hyalase, Profhilo, PDO draden en Radiesse kunnen optreden.

Cliënt begrijpt dat, zelfs nadat de behandeling kundig is uitgevoerd, er risico’s blijven bestaan zoals :

  • Het ongemak van bloeduitstorting(en), welke na enkele dagen een blauwverkleuring van de huid geeft en die van tijdelijke aard is. Het ongemak van (asymmetrische) zwellingen, welke vanzelf zullen wegtrekken.
  • Asymmetrie van de behandelde gebieden.
  • Plaatselijke gevoeligheid en roodheid van de huid na de behandeling, die van tijdelijke aard is.
  • Een onaangenaam trekkerig en prikkelend gevoel, 1-2 weken na de behandeling.
  • Plaatselijke gevoeligheid en roodheid van de huid na de behandeling, die van tijdelijke aard is.

Algemene risico’s die na iedere ingreep kunnen optreden. Niet elk algemeen risico zal besproken zijn, maar cliënt begrijpt dat deze bestaan.

Soms kunnen er tijdelijk hoofdpijn of griep-achtige verschijnselen optreden.

Botuline Toxine A werkt gemiddeld 3 tot 4 maanden bij behandeling van rimpels en gemiddeld 6 tot 12 maanden bij behandeling van overmatig transpireren. Botuline Toxine A treedt in werking na 2 tot 5 dagen. Mocht de behandeling op de 13e dag na de behandeling niet voldoende ”gepakt” hebben, dan maakt cliënt een nieuwe afspraak om éénmalig gratis bij te laten spuiten. Na de derde week vervalt deze garantie.

10% van alle botoxbehandelingen in de wereld moeten na 14 dagen worden bijgespoten.

Cliënt is zich ervan bewust dat bij lipopvulling zwelling kan optreden en nadat deze is verdwenen, de mogelijkheid bestaat dat cliënt (het gevoel heeft) te weinig te hebben laten inspuiten. Daarom is cliënt geadviseerd wat meer te laten inspuiten dan wat hij/zij op moment van behandeling mooi vindt. Mocht cliënt nadat de zwelling is afgenomen nóg vollere lippen wensen, dan komt een eventuele behandeling voor rekening van cliënt. Na behandeling mag cliënt de lippen 2 weken lang, 2 x per dag, 2 minuten stevig masseren om de vorming van bobbeltjes te voorkomen.

Profhilo® is een zuiver bio-resorbeerbaar hyaluronzuur (oplosbaar product) van niet dierlijke oorsprong. Het functionele en/of cosmetische resultaat is afhankelijk van het huidtype, conditie van de huid, het gebied waar de behandeling plaatsvindt, de hoeveelheid product dat gebruikt is en de injectietechniek. Voor deze behandeling wordt geadviseerd om na 4 weken de behandeling te herhalen.

Hyaluronzuur werkt in rimpels gemiddeld 9 tot 12 maanden en Radiesse gemiddeld 12 tot 18 maanden. Cliënt moet zich realiseren dat niemand binnen in het gezicht kan kijken, dus een arts kan niet met 100% zekerheid de benodigde hoeveelheid hyaluronzuur voor wangen of lippen aangeven. Is er binnenin volumeverlies dan zal de filler altijd eerst de diepte opvullen en is er aan de buitenkant (nog) niets te zien. De filler is dan niet weg, maar heeft de bodem gevuld waarna vervolgens de bovenlaag gevuld kan worden. Cliënt is uitgelegd dat meestal op de helft van de termijn, wanneer gemiddeld 50% van het materiaal is verdwenen, de kritische cliënt al snel het gevoel heeft ”dat er niets meer in zit”. Daarom is cliënt uitgelegd om op dat moment een touch up behandeling te laten uitvoeren. Let op: de werkingsduur en het resultaat verschilt van persoon tot persoon!

Hoe graag we ook 100% garantie op resultaat zouden willen geven, kan dat helaas alléén bij de botox behandelingen. Wij kunnen niet controleren of u de voorschriften hanteert, geen extra stressvolle periode doormaakt etc. Elk menselijk lichaam is immers uniek en niet altijd voorspelbaar. Werkt het lichaam niet mee/niet als de meesten, dan kunt u daar niets aan doen, maar wij ook niet. Realiseer u echter goed bij uw keuze, dat het ook kan voorkomen dat een behandeling dus niet het gewenste resultaat kan geven.

Van elke cliënt zal een persoonlijk dossier worden bijgehouden. Hierin zullen de relevante gegevens met betrekking tot het intakegesprek, de ingreep, de gemaakte foto’s en eventuele video-opnames, de eventuele controles en eventuele complicaties worden opgenomen. Cliënt heeft het recht om te allen tijde inzage te krijgen in zijn dossier.

Medisch cosmetische geneeskunde is geen exacte wetenschap. Arts heeft duidelijk aangegeven welk resultaat hij beoogt te bereiken, maar kan absoluut geen garantie geven met betrekking tot het succes bij een medisch cosmetische behandeling.

Cliënt zal bij eventuele klachten of complicaties onmiddellijk contact opnemen met Sobeauty op telefoonnummer 0611425042 of 0616811587.

Er zijn geen kosten verbonden aan consulten en eventuele na-controles.

Cliënt verklaart voldoende informatie over de behandeling, het te verwachten resultaat en de mogelijke risico’s te hebben gekregen en is op de hoogte van de klachtenprocedure.

Client verklaart 18 jaar of ouder te zijn.

Cliënt verklaart zijn medische voorgeschiedenis en gegevens zo volledig mogelijk en naar waarheid te hebben opgegeven.

Cliënt gaat akkoord met de prijs van de behandeling.

Cliënt heeft de behandelingsovereenkomst gelezen en begrepen

Alle vragen die cliënt aangaande de behandeling had zijn naar tevredenheid beantwoord.

Cliënt geeft arts toestemming de behandeling uit te voeren op elk gewenst moment.

Dit toestemmingsformulier is van kracht totdat cliënt het gehele formulier of een deel ervan schriftelijk herroept.

Winkelwagen